เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน 5 ส

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน 5 ส

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิภพ สายแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดทำกิจกรรม 5 ส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต (หัวหน้าทีม), นางสาวอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์, นายพุฒิไนย เวชกามา และ นายสิรภพ พินิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรที่ปรึกษาโครงการกิจกรรม 5 ส ในการเข้าตรวจประเมิน 5 ส ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน Green Office ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566