เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณาจารย์และนักศึกษา จากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ สิรินธรทันตพิพิธ และเข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์และนักศึกษา จากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ สิรินธรทันตพิพิธ และเข้าเยี่ยมชมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 35 คน จากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการ “ย้อนรอยศึกษาประวัติศาสตร์ทันตกรรมไทย” อันเป็นการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล