เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ทันตแพทย์จากไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์จากไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ให้การต้อนรับ Dr. Yu Jen Lu ทันตแพทย์ชาวไต้หวัน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และหน่วยห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว