เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และจัดกิจกรรม workshop ฝึกทักษะการเป็นทันตแพทย์ ภายในงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565“ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 โดยมี นางสาวอารี วัชรโสตถิกุล หัวหน้างานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1- 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเทคนิค วิธีการและรายละเอียดการรับสมัคร Mahidol Admission, กิจกรรม Mahidol Open House แนะนำคณะต่างๆ นอกจากนี้จะมีการนำชมบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และกิจกรรม MU Festival กิจกรรมสันทนาการจากนักศึกษารุ่นพี่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา