INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมชุดผจญเพลิง ประจำปี พ.ศ.2565

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมชุดผจญเพลิง ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมชุดผจญเพลิง จำนวน 21 นาย ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด และ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ และฝึกปฏิบัติในการดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงกู้ภัย MTC อำเภอป่าโมก เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง