INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 100 คน ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

โดยกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมฟังบรรยายแนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์ จากนั้น เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิจัย, โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม และคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึง สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมพบปะรุ่นพี่-รุ่นน้อง สวนกุหลาบ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โครงการ SK142 ก้าวสู่ฝัน มุ่งสู่ความสำเร็จ ของโรงเรียนสวนกุหลาบ