เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ได้กล่าวจุดประสงค์และแนะนำวิทยากร การบรรยายแนวทางการทำงานเมื่อจบเป็นทันตแพทย์ โดย ทันตแพทย์หญิงณัฐยา อยู่สมบูรณ์, ทันตแพทย์ภัคพล วนิจกิจเกื้อผล, ทันตแพทย์หญิงปิ่นขวัญ ปัดไธสง, ทันตแพทย์หญิงธิติมา ธุระมนวงศ์, ทันตแพทย์หญิงญานิกา แสงเถกิง, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และทันตแพทย์ตรรกย ชูกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และถ่ายทอดการบรรยายผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย