เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งนำโดย Univ. Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Joos, Scientific Director, International Medical College และ Univ. Prof. Dr. Jan Buer, Dean, Medical Faculty University of Duisburg-Essen, Germany

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Univ. Prof. Dr. Dr. Josef Piffko ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน เข้าร่วมพิธี ณ Mövenpick Hotel สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างทั้งสองสถาบัน