เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาช่างทันตกรรม คณาจารย์ และศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ความเป็นจริง” ในสังคมแห่งการทำงาน : มนุษย์ ภาษา มารยาทกับคุณค่าของตน โดย อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับถัดไปผู้แทนนักศึกษาช่างทันตกรรม กล่าวขอบคุณอาจารย์ และพิธีบายศรี ภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ที่อยากแบ่งปัน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม