เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Saveetha Dental College สาธารณรัฐอินเดีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Saveetha Dental College สาธารณรัฐอินเดีย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Saveetha Dental College, Saveetha Institute of Medical and Technical Science (SIMATS) สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Aravind Kumar Subramanian, Dean

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, Prof. Dr. Lakshmi Thangavelu, Dean of International Affairs และ Prof. Dr. Sheeja Varghese, Registrar ร่วมเป็นพยาน
และมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างทั้งสองสถาบัน