เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาหลังปริญญา “การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value” รุ่นที่ 12

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาหลังปริญญา “การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value” รุ่นที่ 12

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพนักศึกษาหลังปริญญา

“การพัฒนานักศึกษาที่พึงประสงค์ตาม Core Value” รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา