เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาทันตแพทย์จาก University of Dundee สหราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก University of Dundee สหราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Ms. Shannon Polson และ Ms. Sutida Kajorndechasak นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก School of Dentistry, University of Dundee สหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม และเข้าร่วมการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน คลินิกกลาง คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น

 

โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา