INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2564 จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 54) นักศึกษาทันตแพทย์ นานาชาติ (รุ่นที่ 8 และนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่ เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด กิจกรรม Ice breaking การชี้แจงกิจกรรมและแบ่งสายนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์ โดยรุ่นพี่และอาจารย์ กิจกรรมฐาน และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ