เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดพร้อมชี้แจงกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี กล่าวต้อนรับ และผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาเข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยภายในงานมีกิจกรรมอาทิเช่น การสนทนาใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายรหัส “ปริศนาดนตรี” วิดีทัศน์ “จากลูกศิษย์” โดยสโมรสรนักศึกษา, การประกาศผลการแข่งขัน E-sport จากชมรมกีฬา, การประกาศผลคะแนนกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สายรหัส และการแสดงดนตรี จากชมรมดนตรี