เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students’ Chapter “SEMINAR”, The 15th IDCMR Congress Pre-Event

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students’ Chapter “SEMINAR”, The 15th IDCMR Congress Pre-Event

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students’ Chapter “SEMINAR”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม, อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อ “Current Update in Dental Materials: Adhesive System” และ รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Current Update in Oral Biology Research: Stem Cells and Regeneration” โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์นานาชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง หรือ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยาย