เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทย์ศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat office) ได้ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง (15th IDCMR Congress) โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมหารือกับ Prof. Dr. M.F Lindawati S. Kusdhany, Dean, Dr. Lisa R. Amir และ Organizing Committee ของ University of Indonesia Faculty of Dentistry ผ่านระบบ Zoom Meetings

 

การประชุมวิชาการ 15th IDMCR Congress มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี University of Indonesia Faculty of Dentistry เป็นเจ้าภาพการประชุม