เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีเปิดศูนย์อาหาร M-Dent Food Center คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โฉมใหม่)

พิธีเปิดศูนย์อาหาร M-Dent Food Center คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โฉมใหม่)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดให้บริการศูนย์อาหาร M-Dent Food Center (โฉมใหม่) ดำเนินการโดย บริษัท โอ.เอส.เค.ฟู้ด จำกัด ทั้งนี้ คุณบุญอเนก ไชยสาม กรรมการผู้จัดการ และคุณสุรพล ลิขิตวัฒนานุรักษ์ กรรมการ ร่วมพิธีเปิดด้วย ซึ่งจะสามารถรองรับการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้มารับบริการทางทันตกรรมของคณะฯ ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ โดยภายในศูนย์อาหารมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียง รสชาติดี สะอาด ถูกสุขลักษณะพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังมีศูนย์อาหารอีกแห่งไว้รองรับผู้มารับบริการ บริเวณชั้น 2 อาคารพรีคลินิก อีกด้วย