เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas” จัดขึ้นโดย สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO SEARO) กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

การประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas” จัดขึ้นโดย สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO SEARO) กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ “Interactive session with HPN Director, WHO CCs and Partners on WHO Support for NCD management areas” จัดขึ้นโดยสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (World Health Organization South-East Asia Region – WHO SEARO) กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ผ่านระบบ Zoom

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ในฐานะศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก (WHO Collaborating Center for Oral Health Education and Research) โดยมีDr. Razia Narayan Pendse, Director, Department of Healthier Populations and Non Communicable Diseases (HPN), WHO SEARO พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกต่างๆในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในระยะหลังของแต่ละศูนย์ และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งเสวนาเรื่องแนวทางการจัดการปัญหากลุ่มโรค NCDs (Non Communicable Diseases) หรือโรคไม่ติดต่อ ภายในภูมิภาค