เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ ทพญ.ลลิดา องค์ชวลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและความเสี่ยง และ นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานและร่วมเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19” โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์