เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

หน่วยสารบรรณ

แนะนำหน่วยสารบรรณ

 

หน่วยสารบรรณ สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี มีหน้าที่หลักในการบริหาร จัดระบบเอกสารของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย การรับ – ส่ง หนังสือ การสร้างหนังสือ การเกษียณและการเสนอหนังสือ การเก็บรักษา การสืบค้นและการทำลายหนังสือ รวมทั้งให้บริการถ่ายเอกสาร รับ – ส่ง ไปรษณีย์ และรับ – ส่ง โทรสาร