เว็บไซต์เก่า

2021

Highlight

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Research/ Observation/ Academic Outcomes

Activity / Lecture

Conference / Meeting

2020

Highlight

1st Online Student Exchange Program 2020 with Faculty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University (July 22, 2020)

Research/ Observation/ Academic Outcomes

Activity / Lecture

Conference / Meeting

2019

Highlight

Grand Opening of MU-NCKU Joint Research Center/Joint Symposium: 2019 NCKU Week

Research/ Observation/ Academic Outcomes

Activity / Lecture

Conference / Meeting