เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ทดสอบ Test

หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

(ตามเกณฑ์)

6 ปี

(ตามเกณฑ์)

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี

ที่พัก

  • โรงเรียนไม่มีหอพักสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์