เว็บไซต์เก่า

งานประชุมวิชาการ MIES 2018

MU DENT faculty of dentistry

งานประชุมวิชาการ MIES 2018

Mahidol International Endodontic Symposium หรือ MIES คืองานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ ส่งเสริมให้ทันตแพทย์ได้มีความรู้ที่ทันสมัยในงานรักษาคลองรากฟัน โดยทีมงานสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้เริ่มจัดงานประชุมนานาชาติตั้งแต่ ปี พศ. 2558 และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน การประชุมในปี พศ.2560 มีทันตแพทย์จากต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมถึง 17 ประเทศ และในปี พศ. 2561 นี้ เนื่องในโอกาสคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี งาน MIES จะจัดให้ยิ่งใหญ่ โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาบรรยายในการประชุมในครั้งนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย