ผศ. ทพ.ธัช อิทธิกุล

 

ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), M.D.Sc. (Orthodontics),
Cert. Australian Board of Orthodontics,
อ.ท. (สาขาทันตกรรมจัดฟัน),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

 

ความเชี่ยวชาญ : Dental Occlusion, Temporomandibular disorders, Orthodontics

 

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 12

 

E-mail : touch.itt@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment