อ. ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา

 

ทบ. ,

ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ,

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

 

E-mail : boom9_thanawut@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment