อ. ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร
Title : Lecturer

 

ท.บ.,

ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),

ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
   (Oral and Maxillofacial Surgery)

 

Phone : (662) 200-7845-6
E-Mail : teeranut.cha@mahidol.ac.th

 

ผลงานวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment