อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

 

อ. ทพ.ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 

วุฒิการศึกษา : ทบ.

 

E-mail address : swit.yen@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment