ผศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล

 

ทบ., วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, Fellowship in Implant Dentistry

 

E-mail : kungomfs@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment