ผศ. ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า

 

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)
ความเชี่ยวชาญ : Dental Occlusion, Temporomandibular disorders,
Prosthodontics

 

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 17

 

E-mail : sunee.pon@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment