อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

 

อ. ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี

 

B.Sc. (Medical Science),Ph.D. (Molecular Medicine),
D.D.S.,Grad. Dip. In Clin. Sc. (Periodontics)

 

ความเชี่ยวชาญ : Cell culture
Periodontal ligament stem cells

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : sujiwan.seu@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment