ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.สิทธิโชค โอศิริ

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เอกวิชา วิทยาเอ็นโดดอนต์)
– อนุมัติบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment