ผศ. ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก

 

ท.บ., วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป), Faczhahnaerttin fuer
kieferorthopaedie (German Broad of Orthodontics), Dr. med. dent ,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม(สาขาทันตกรรมจัดฟัน)

 

E-mail : sasipat@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment