หัวหน้าภาควิชา

 

รศ. ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง),
Ph.D. (Operative Dentistry & Endodontology),
Post-doctoral fellowship (Proteomics, Autoimmunity)

 

ความเชี่ยวชาญ : Dental Innovations

 

โทรศัพท์ : 02-200-7833

 

E-mail : salunya.tan@mahidol.edu

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

 

ภาระงานสอนปีการศึกษา 2563

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment