อ. ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์
Raksanan Karawekpanyawong

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)

 

ความเชี่ยวชาญ : –

 

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 13

 

E-mail address : raksanan.kar@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment