ผศ. ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

 

– ท.บ.
– วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)
– อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ)
– Ph.D. (Biomedical Sciences)

 

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materials and techniques

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 30

 

EMAIL : pong.pon@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

 

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment