รศ. ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.

 

– ท.บ.
– วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)
– Ph.D (Dental Sciences)
– อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ)

 

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materialsand techniques

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 34

 

EMAIL : pisol.sen@mahidl.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

 

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment