รศ. ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต., MD. Sc (Periodontics),
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพทันตกรรม

(สาขาทันตกรรมทั่วไป)

 

E-mail : pirasut.rod@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment