อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ

Title : Lecturer

 

ท.บ.,

ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),

ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 
Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : pariya.kae@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment