ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล

 

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา

 

วุฒิการศึกษา
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

E-mail : –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment