อ. ทพญ.ณิชา ลักษมีจรัลกุล
Nicha Luksamijarulkul

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

 

ความเชี่ยวชาญ : –

 

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10

 

E-mail address : nicha.luk@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment