อ. ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 

– ท.บ.
– วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)

 

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 31

 

EMAIL : nattawit.niy@mahidol.ac.th,nattawitniyomsujarit@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment