อ. ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์

Title : Lecturer

 

ท.บ.(เกียรตินิยม), พ.บ.(เกียรตินิยม),

ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลช่องปาก,

ปริญญาเอกทันตแพทยศาสตร์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก (เยอรมนี),

อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6, 086-783-6608

 

E-mail : dtns@hotmail.com
E-mail : nattapong.sir@mahidol.ac.th

 

ผลงานวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment