ผู้ช่วยอาจารย์

 

ทพ.กฤษฏิ์ รัตนวรรณสกุล

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),

วท.ม. (เภสัชวิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : เภสัชวิทยา

 

โทร.02-200-7833

 

E-mail : krit.raa@mahidol.ac.th,
E-mail : kritraa.dent@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment