ผศ. ดร.ทพญ.กรกมล กรีฑาภิรมย์

 

– ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
– Ph.D (Oral and Maxillofacial Radiology)

 

ความเชี่ยวชาญ : CBCT,Temporomandibular joint
Head and neck tumours

 

Tel. : 02-200-7837 ext.20

E-mail : kornkamol.kre@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment