อ. นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร

Title : Lecturer

 

ท.บ., พ.บ.,

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

ปริญญาโท สาขาทันตกรรมรากเทียมและศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

 

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : kanin08@hotmail.com

 

ผลงานวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment