ผู้ช่วยอาจารย์

 

ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาวี

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

ภบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 

ความเชี่ยวชาญ : เภสัชวิทยา

 

โทร.02-200-7833

 

E-mail – jiranan.chotitumnavee@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment