อาจารย์ประจำภาควิชา

 

รศ. ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล

 

ท.บ., Ph.D. (Dental Science)

 

ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาช่องปาก

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: jinthana.lap@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment