อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

 

อ. ทพ.เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช

 

ท.บ., ป. ทันตแพทย์ประจำบ้าน (ทันตกรรมทั่วไป),
ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป)

 

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก ,
ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : nokkyopd@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment