อาจารย์พิเศษ

ศ.คลินิก พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์

Title : Clinical Professor

 
พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),

ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),

อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

 

Expertise : Anesthesiologist in Oral and Maxillofacial Surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6, 081-450-9454
E-Mail : benjamas.api@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment