ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

– พ.ศ. 2557 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2563 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ. 2563 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 23

 

EMAIL : apinya.lim@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment